Citylarm Stockholm

Välkommen till Citylarm

Citylarm Stockholm

Välkommen till Citylarm

Citylarm Stockholm

Välkommen till Citylarm

Lite kort om oss

2003 bildade vi Citylarm i Stockholm för att kunna tillgodose våra kunders önskemål inom det idag så viktiga området gällande inbrottslarm, passersystem och övervakning.

Vi projekterar, installerar samt driftsätter larm och passagesystem.

För att kunna leverera en kostnadseffektiv och funktionell säkerhetsanläggning använder vi oss av olika leverantörer.

Några leverantörer vi valt att arbeta med är RCO Security , Teletec Connect samt Extronic.